Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2005

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie nr 001/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 002/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 003/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 004/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 005/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 006/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 007/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 008/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 008A/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 009/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 010/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie harmonogramu budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 011/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 012/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 013/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 014/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 015/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 016/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 017/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 018/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 019/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 021/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 022/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 023/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia części ulicy Nyskiej i ulicy Kolejowej w mieście Prudnik do kategorii dróg powiatowych.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 024/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/318/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 024a/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały nr XXX/318/2004...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 026/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 027/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 028/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 029/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 030/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 031/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 032/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 033/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały nr XXX/318/2004 Rady Miejskiej...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 034/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/318/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 035/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 036/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłat za użytkowanie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 037/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zamiany nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 038/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 039/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 040/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 041/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 042/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 043/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 044/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 045/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 046/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 047/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 048/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 049/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 050/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 051/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 052/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania w administrowanie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 053/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 054/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 055/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 056/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 057/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 059/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 060/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 061/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układy wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 062/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie stawki czynszu dzierżawnego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 063/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 063/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 064/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 065/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 066/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 067/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 068/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 069/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 070/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 071/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 072/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego..
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 073/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 074/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 075/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 076/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 077/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 078/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 079/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 080/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 081/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 082/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 083/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 084/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 085/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia do używania i przekazania do używania
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 086/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 087/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących w własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 088/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie nr 33/2005 Burmistrza Prudnika...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 089/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 097/2006 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 100/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Prudnika w sprawie wykonania uchwały...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 101/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Prudnika w sprawie wykonania uchwały...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 102/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 103/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 104/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 105/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 106/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 107/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 108/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny lokalu użytkowego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 109/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 110/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 111/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 112/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 113/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 114/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 115/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 116/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 117/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 118/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany Zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 119/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwał Rady Miejskiej...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 120/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie stawki czynszu dzierżawnego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 121/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 122/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 123/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 124/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 125/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/318/2004 Rady Miejskiej w Prudniku...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 126/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 127/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 128/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 129/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 130/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 131/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 132/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 133/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 134/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 135/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 136/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 137/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 138/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 139/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 140/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 141/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 142/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 146/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 147/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 148/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 149/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 150/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 151/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 152/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 153/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 154/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 155/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 156/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 157/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 159/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 160/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 161/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 162/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 163/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 164/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zamiany nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 165/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 166/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 167/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 168/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 169/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 170/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 171/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 172/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 173/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 174/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 175/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 176/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 177/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 178/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 179/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 180/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 181/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 182/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 183/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 184/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 185/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 186/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 187/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 188/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 189/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 190/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 191/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 192/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 193/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 194/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 195/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 196/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Postawowej nr 3...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 197/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia wartości nakładów na poczet ceny lokalu mieszkalnego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 198/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia działki nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 199/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 200/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 201/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 202/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 203/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 204/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących w własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 205/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 206/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 207/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 208/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 209/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 210/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 211/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 212/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 213/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 214/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 215/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 216/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupałnienia składu w obwodowej komisji wyborczej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 217/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 218/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 219/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 220/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 221/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 222/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 223/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 224/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 224a/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 225/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmianw składzie obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 226/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 227/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 228/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 229/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 230/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 231/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 232/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 232A/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 233/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 234/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego mgr Marzenie Kędra
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 235/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 236/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 237/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 238/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 239/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 240/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 241/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 242/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 243/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 244/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 245/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 246/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 247/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 247A/2006 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 248/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zamiany nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 249/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 250/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 251/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 252/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 254/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 255/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 256/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 257/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 258/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 259/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 260/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 261/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 262/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania odkupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 263/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania odkupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 264/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania odkupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 265/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 265A/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 266/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie projektu budżetu Gminy Prudnik na 2006 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 267/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 268/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 269/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 270/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 271/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 272/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 273/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 274/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 275/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 276/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 277/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 278/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 279/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 280/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 281/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 281A/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 282/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 283/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 284/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 285/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 286/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 287/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 288/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 289/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 290/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 291/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 292/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 293/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 294/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 295/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 296/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 297/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 298/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 299/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 300/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 301/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 302/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 303/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie nr 24a/2005...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 304/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 305/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 306/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 307/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 308/2005 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 309/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 310/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 311/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 312/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 313/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 314/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia binifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 315/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 317/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40