Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2004

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie nr 001/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 002/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 003/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 004/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 005/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia nalezności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 006/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia nalezności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 007/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 008/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 009/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 010/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 011/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 012/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 013/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 014/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 015/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 016/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 017/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 018/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 019/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia udziałów Gminy Prudnik w spółce
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zasad rozliczania opłaty targowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020B/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020C/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020D/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020E/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020F/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020G/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 020H/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 021/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie uchylenia uchwał w sprawie sprzedaży lokali użytkowych wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 022/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie odwołania ze składu osobowego gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 023/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 024/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 025/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 026/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie harmonogramu budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 027/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 028/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 029/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 030/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 031/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 032/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 033/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 034/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 035/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 036/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 037/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 038/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 039/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 040/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 041/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 042/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 043/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 044/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 046/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie dokonania darowizny nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 046/2005 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 047/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 048/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 048A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 049/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 050/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 050A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia na poczet sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie garażu.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 051/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 052/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 053/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 054/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 055/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 056/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 057/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 058/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 059/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 060/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 rok.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 062/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 063/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 064/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 065/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 066/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 067/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 068/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 069/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 070/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 071/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia działki nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 072/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 073/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 074/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 075/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 076/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 077/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 078/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania do korzystania nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 079/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 080/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 081/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 082/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 083/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 084/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 085/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 086/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 087/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 088/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 089/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 090/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 093/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 094/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 095/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 097/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 098/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 099/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 100/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 101/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 102/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 103/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 104/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 105/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 106/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 107/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 108/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 109/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 110/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 111/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 112/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 113/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 114/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 115/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 116/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 117/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 118/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 120/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 121/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany umowy sprzedaży akt notarialny Rep. A Nr 5789/99 z dnia 29 września 1999r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 122/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 123/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 125/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 126/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 127/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 128/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 129/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance i Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 130/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 130A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 131/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 132/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 133/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 134/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 135/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 136/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 137/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 138/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 139/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2003 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 140/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 141/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 142/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 143/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 143A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 144/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 145/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 146/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 147/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 148/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 149/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 150/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 151/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 152/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 153/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych ...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 154/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 155/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 156/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 157/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 158/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 159/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 160/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społęcznej w Prudniku.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 161/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 162/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 163/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku i Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 164/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 165/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 166/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 167/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 168/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 170/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 170A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 171/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 172/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przekazania w zarząd nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 173/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 174/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie odwołania darowizny
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 175/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 176/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 177/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia odsetek
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 178/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 179/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 180/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów na realizację remontów i inwestycji pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 181/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 182/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 183/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 184/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 185/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 186/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 187/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 188/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 189/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 190/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Karola Świerczewskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 190A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 191/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 192/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 193/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 194/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 195/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 196/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 197/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 198/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania w zarząd nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 199/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 200/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 201/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 202/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 203/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 204/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 205/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 206/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 207/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 208/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 209/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 210/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 211/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 212/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 213/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 214/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 215/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 216/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 217/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 218/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 219/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 220/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 221/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 222/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 223/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 224/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 225/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 226/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 227/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 228/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 229/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 230/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 231/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 232/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania lokalu użytkowego oraz przekazania do administrowania nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 233/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 234/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 235/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 236/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 237/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 238/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 239/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archotektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 240/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 241/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 242/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 243/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 244/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 245/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 246/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 247/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego przy jego sprzedaży.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 248/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 249/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 250/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty .
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 251/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 252/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 253/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 254/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 255/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 256/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 257/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 258/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 259/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji d/s referendum dla przeprowadzenia referendum lokalnego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 260/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie projektu budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 261/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 262/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 263/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 264/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 265/2004 Burmistrza Prudnika - sprawie sprzedaży lokalu użytkowego użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 266/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 267/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 268/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 269/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 270/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 271/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 272/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 273/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 274/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 275/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 276/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania Uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 277/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 278/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 279/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 280/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 281/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 282/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 283/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 283A/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 284/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 285/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 288/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny lokalu użytkowego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 289/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny lokalu użytkowego.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 290/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu wraz z udziałem w gruncie.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 291/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 292/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 293/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 294/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 295/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 296/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 297/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 299/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 300/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 301/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 302/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 303/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 304/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 305/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 306/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 307/2004 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 308/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 309/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 310/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2004 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 311/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 312/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 313/2004 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40