Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002

Wybierz podstronę:
 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/98 - w sprawie zasad wyboru Burmistrza.
  więcej >>


 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998r.
  więcej >>


 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/98 - w sprawie wyboru Burmistrza.
  więcej >>


 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/98 - w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza.
  więcej >>


 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/98 - w sprawie wyboru członków Zarządu.
  więcej >>


 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/98 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  więcej >>


 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/10/98 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  więcej >>


 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/98 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku.
  więcej >>


 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/98 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  więcej >>


 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/98 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  więcej >>


 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/98 - w sprawie zbycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/98 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/98 - w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  więcej >>


 • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  więcej >>


 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  więcej >>


 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/98 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  więcej >>


 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/98 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
  więcej >>


 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/98 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/98 - w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych.
  więcej >>


 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/98 - w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 1998.
  więcej >>


 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/98 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/99 - w sprawie wystąpienia Gminy Prudnik ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
  więcej >>


 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/99 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
  więcej >>


 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/99 - w sprawie porozumienia międzygminnego.
  więcej >>


 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/99 - w sprawie uczestnictwa Gminy Prudnik w projektach TRANSPARENT i SWORD realizowanych przez Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego w Opolu.
  więcej >>


 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/33/99 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r.
  więcej >>


 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/35/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/36/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/37/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/38/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/40/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/41/99 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.
  więcej >>


 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/42/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
  więcej >>


 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/43/99 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
  więcej >>


 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/99 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Niemysłowicach.
  więcej >>


 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Mieszkowicach.
  więcej >>


 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  więcej >>


 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  więcej >>


 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/99 - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/99 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół publicznych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik oraz granic ich obwodów.
  więcej >>


 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/99 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 1999 rok.
  więcej >>


 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/99 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za nejem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/54/99 - w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w gminnym transporcie zbiorowym na terenie miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/55/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
  więcej >>


 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/56/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/57/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/58/99 - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/59/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/60/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/61/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/62/99 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/63/99 - uchylająca uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
  więcej >>


 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/64/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/65/99 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.
  więcej >>


 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/66/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego.
  więcej >>


 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/67/99 - w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
  więcej >>


 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/99 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku.
  więcej >>


 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/69/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r.
  więcej >>


 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/70/99 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/71/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/72/99 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/73/99 - zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/74/99 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 w Prudniku
  więcej >>


 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/75/99 - W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/76/99 - W sprawie odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/77/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r.
  więcej >>


 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/78/99 - Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.
  więcej >>


 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/79/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/80/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Moszczance oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/81/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej i powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/83/99 - W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/84/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/85/99 - W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/86/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/87/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/88/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/89/99 - W sprawie powołania członków Rady Muzeum działających przy Muzeum Ziemi Prudnickiej.
  więcej >>


 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/90/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/91/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  więcej >>


 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/92/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/93/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy.
  więcej >>


 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/94/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r.
  więcej >>


 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/95/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudziczce oraz powołania komisji konkursowej.
  więcej >>


 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/96/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/97/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku.
  więcej >>


 • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/98/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/99/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/100/99 - W sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/101/99 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/102/99 - W sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/103/99 - w sprawie nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/104/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/105/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/106/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/107/99 - W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
  więcej >>


 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/108/99 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku.
  więcej >>


 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/109/99 - W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.
  więcej >>


 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/110/99 - W sprawie wyboru członka Zarządu Gminy.
  więcej >>


 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/111/99 - W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/112/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  więcej >>


 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/113/99 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza.
  więcej >>


 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/114/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r.
  więcej >>


 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/115/99 - w sprawie utworzenia Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  więcej >>


 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/116/99 - w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  więcej >>


 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/117/99 - w sprawie zmian w Statucie Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/118/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Prudniku.
  więcej >>


 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/119/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/120/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/121/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/122/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/123/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/124/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/125/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/126/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/127/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/128/99 - w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 129-145 - Uchwały Rady Miejskiej Nr X/129-145/1999
  więcej >>


 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/146/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  więcej >>


 • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/147/99 - w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  więcej >>


 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/148/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/149/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Przedszkoli Publicznych i Żłobka prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  więcej >>


 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/150/99 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Pradziad.
  więcej >>


 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/151/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/152/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/154/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/155/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/156/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/157/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku.
  więcej >>


 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/158/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  więcej >>


 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/159/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  więcej >>


 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/160/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/161/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/162/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/163/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/164/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/165/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/166/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/167/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/168/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/169/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/170/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/171/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/172/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/173/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/174/99 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/175/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim.
  więcej >>


 • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/176/99 - w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejenowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2000 - 2003
  więcej >>


 • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/177/99 - w sprawie wyboru członków kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000-2003
  więcej >>


 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/178/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  więcej >>


 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/179/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/180/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/181/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/182/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/183/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/184/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/185/99
  więcej >>


 • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/186/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/187/99 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/188/99 - w sprawie zamiany nieruchomości.
  więcej >>


 • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/189/99 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
  więcej >>


 • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/190/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży.
  więcej >>


 • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/191/99 - w sprawie rozwiązania współpracy partnerskiej
  więcej >>


 • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/192/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
  więcej >>


 • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/193/99 - w sprawie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/194/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  więcej >>


 • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/195/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/1956/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/197/99 - w sprawie podatku od posiadania psów
  więcej >>


 • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/198/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim
  więcej >>


 • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/199/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/200/99 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Prudnickiego
  więcej >>


 • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/201/99 - w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, sposobu kontroli...
  więcej >>


 • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/202/99 - w sprawie nadania nazw ulicom w Prudniku
  więcej >>


 • 203-210 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/203-210/1999
  więcej >>


 • 211-221 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/211-221/2000
  więcej >>


 • 236-256 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/236-256/2000
  więcej >>


 • 257-266 - Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/257-266/2000
  więcej >>


 • 267-281 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/267-281/2000
  więcej >>


 • 282-289 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/282-289/2000
  więcej >>


 • 290-294 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/290-294/2000
  więcej >>


 • 295-304 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/295-304/2000
  więcej >>


 • 298 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/298/2000 - W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prudnik dotyczącej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Adama Asnyka i Bora Komorowskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 305-334 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/305-334/2000
  więcej >>


 • 335-351 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/335-351/2000
  więcej >>


 • 352-359 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/352-359/2000
  więcej >>


 • 360-367 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/360-367/2000
  więcej >>


 • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/368/2000 - w sprawie z mian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/369/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/370/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/371/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych.
  więcej >>


 • 372 - Uchwała nr XXVIII/372/2001 Rady Miejskiej w Prudniku - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/373/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej..
  więcej >>


 • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/374/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/375/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/376/2001 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/377/2001 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
  więcej >>


 • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/378/2001 - w sprawie reorganizacji Przedszkola Nr 7 w Prudniku oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/379/2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/380/2001 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/381/2001 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/382/2001 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/383/2001 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 384-402 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/384-402/2001
  więcej >>


 • 403-434 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/403-434/2001
  więcej >>


 • 435-448 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/435-448/2001
  więcej >>


 • 449-451 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/449-451/2001
  więcej >>


 • 452-467 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/452-467/2001
  więcej >>


 • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/468/2001 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  więcej >>


 • 469-489 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/469-489/2001
  więcej >>


 • 490-498 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/490-498/2001
  więcej >>


 • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/499/2001 - w sprawie uchwalania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, obejmującej tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie ulicy Wiejskiej i Jesionkowej
  więcej >>


 • 500-501 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/500-501/2001
  więcej >>


 • 502-513 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/502-513/2001
  więcej >>


 • 514-545- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/514-545/2001 z dnia 30 października 2001 r.
  więcej >>


 • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/546/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.
  więcej >>


 • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/547/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/548/2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
  więcej >>


 • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/549/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/550/2001 - w sprawie ustalenia wysokośco opłaty targowej oraz sposobu określenie sposobu jej poboru
  więcej >>


 • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/551/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podaku od środków transportowych
  więcej >>


 • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/552/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/553/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 554-568 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/554-568/2001
  więcej >>


 • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/569/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.
  więcej >>


 • 571 - 586 - Uchwały Rady Miejskiej nr XL/571-586/2001
  więcej >>


 • 587-615 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/587-615/2002
  więcej >>


 • 616-627 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/616-627/2002
  więcej >>


 • 628-637 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/628-637/2002
  więcej >>


 • 638-651 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/638-651/2002
  więcej >>


 • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/652/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 653-665 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/653-665/2002
  więcej >>


 • 666 - 669 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/666-669/2002
  więcej >>


 • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/670/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 671 - 682 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/671-682/2002
  więcej >>


 • 683-709 - Uchwaly Rady Miejskiej XLIX/683-709/2002
  więcej >>


 • 710 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/710/2002 - w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 711 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/711/2002 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40