Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 120/44/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. w spr. określ. instrukcji przychowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Opol.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/43/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu konkursu pn. Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/42/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/41/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/40/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 120/36/2011 z dnia 22.11.2011 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/39/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/38/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Programu zapewnienia i poprawy jakości działania audytu wewnętrznego w Gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/37/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego marki Mercedes Daimler-Benz 1017 AE
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/35/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy na przejazd w podróży służbowej poza granicami kraju
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/34/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/33/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie składu i zakresu działania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizowania ewakuacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/32A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w spr. nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy Nr RPOP.05.03.00-16-012/09-100 w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe...
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/32/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/31/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/30/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/29/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w Instrukcji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/28/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w Instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/27/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/26/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/25/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/24/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/23/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/22/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/21/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy Nr 00002-6922-UM0800078/09 w ramach działania- Odnowa i Rozwój Wsi- objętego PROW na lata 2007-2013
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0120/20/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0120/19/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/18/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przedtwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/17/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia procedury w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą - Zastrzeżone
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/16A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/16/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/15/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/14/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach działania - Odnowa i Rozwój Wsi- objętego PROW na lata 2007-2013
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/13/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/12/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/11/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego system szkolenia i samokształcenie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/10/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/9/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia rodzajów przesyłek nieotwieranych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/8A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/7/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/6/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych i prowadzenia dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/5/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2010 rok.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/4/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenia w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/3/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/2/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/1/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40