Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2011

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 341/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 340/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 339/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 339a/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 338/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 337/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 336/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2012
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 335/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 334/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 333/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 332/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 331/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 330/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania funduszu płac w 2012 roku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 329/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 328/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 327/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 326/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 325/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 92-94 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 324/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 323/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 322A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 322/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 321/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 320/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 319/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 318/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 317/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 316/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 315/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 314/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 313/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 312/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 311/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 310/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 309/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 308/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 307/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 306/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 305/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 304/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011- 2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 303/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 302/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 301/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 300/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 299/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 298/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 297/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 296/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 295/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 294/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 293/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 292/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 listopada 2011r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 291/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarzadzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 290/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr III-24-2010 RM w Pr-u z dnia 29.12.2010 r. w spr. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 289A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 289/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 288/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 287/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2011 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 286/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 285/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 284/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 283/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 282/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 281/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 280/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 279/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 278/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 277/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 276/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 275/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 273/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 272/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 271/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 270/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 269/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 268/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 267/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 266A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Prudnika dla nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 266/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 265A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 265/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 264/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 262/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 263/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 261/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 260/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 259/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 258/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 257/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 256/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 255/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 254/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu oraz udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 253/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 252/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 251/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 250/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 249/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 248/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 247/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 246/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2011 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 244/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 243/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 242/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 241/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 240/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 239/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 238/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 237/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 236/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 235/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 234/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 233/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 232/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 230/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 229/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 228/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustalenia w Gminie Prudnik pełnomocnictwa ds. wyborów- urzędnika wyborczego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 227/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieorganiczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w P-ku przy ul. Dąbrowskiego 26
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 226/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 226/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2011 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 100-102 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 225/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych nr 2a, 2, 4 przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 224A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 224/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2011 r. w sprawie prowadzenia stołówki
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 222/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 221/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 221A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Rudziczce- oddziału w Czyżowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 220/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 219/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 214/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia i zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 213/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 211/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 210/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 209/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 208/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 207/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych nr 3,5 w budynku w Prudniku przy ul. Młyńskiej 41
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 205/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 204/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 203/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 202/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 201/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 200/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 199/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 198/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego nr 26
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 197/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolego oraz zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 196/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy przez Zarząd Budynków Komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 195/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 194/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 193/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 192/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 191/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 190/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 188/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 185/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawe ustalenia regulaminu organizacyjnego XVI Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter- Region Dom i Ogród Prudnik 09-11.09.2011 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 180/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 180A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011- 2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 178/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 175A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 161/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 157/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- Wyprawka szkolna
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 155/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania w skład zespołu interdycyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011- 2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 143/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2011 r.W sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 131/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokali mieszkalnych nr 5 i 7 w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 50 w P-ku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2011 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2011 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenia w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z lokalem mieszkalnym nr 3 położonym w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego ozn. nr 2 w budynku przy ul. Traugutta 23 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego ozn. nr 3 w budynku przy ul. Traugutta 23 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z lokalem mieszkalnym nr 2 położonym w budynku przy ul. Słowiańskiej 6-8 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2011 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z lokalem mieszkalnym nr 3 położonym w budynku przy ul. Słowiańskiej 6-8 w klatce nr 8 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanej z lokalem mieszkalnym nr 3 położonym w budynku przy ul. Słowiańskiej 6-8 w klatce nr 6 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziału Gminy Prudnik w nieruchomości wspólnej związanego z własnością niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul.Tuwima 6 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 39/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji formacji obrony cywilnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 32A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 19A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 18A/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziału Gminy Prudnik w nieruchomości wspólnej związanego z własnością niewyodrębnionych lokali mieszkalnych przy ul. Kołłątaja 1-3 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2010 przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2011- 2013
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania części budynku do administrowania
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40