Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 0152/25/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/24/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/23/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/22/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2009 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/21/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/20/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/19/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania w Urzędzie Miejskim w Prudniku procedur procesu windykacji należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/18/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania w Urzędzie Miejskim w Prudniku instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/17/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/16/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/15/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/14/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/13/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/12/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzanian służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/11/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/10A/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie premiowania pracowników obsługi zatarudnionych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/10/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/9/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/8/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komitetu do spraw organizacji Festiwalu Młodzieży
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/7/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządom jednoosobowych spółek prawa handlowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/6/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/4/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/3/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/5/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 292/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/2/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeglądu organizacji ruchu w mieście
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/1/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego w Urzędzie Miejski w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40