Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 0152/30/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jesnostek ochotnicznych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/29/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji umowy o przyznanie pomocy Nr 00002-6922-UM0800078/09 z dnia 05.10.2009 r. w ramach działania- Odnowa i Rozwój Wsi- objętego PROW na lata 2007-2013
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/28/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/27/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/26/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/25/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/24/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/23/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/22/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/21/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152-20/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2010 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/19/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/18/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/17/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 0152/16/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2010 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/15/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/14/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/13/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządom jednoosobowych spółek prawa handlowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/12/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/11/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/11A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniająca zarządzenie Nr 0152/38/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków strukturalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/10/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/9A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/9/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie uporządkowania środków trwałych i przygotowania pól spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/8/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/7/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/6/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/5/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/4/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji druków ścisłego zarachowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/3/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/25/2009 z dnia 23.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji całodobowego alarmowania członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/2/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/1/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40