Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2010

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 349/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 348/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. z póź. zm. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 347/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 346/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 345/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 344/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 341/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia binifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 340/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 339/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 338/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 337/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 336/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 335/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie udzielenia binifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 334/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 333/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 332/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 331/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 328/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 327/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 326/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 325/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 323/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 322/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 320/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 319/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 318/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 317/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 316/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 315A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 315/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 312/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 311/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia bonifkaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 310/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 309/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 308/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2010 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 307/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzedzie Miejskim w Prudniku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 306/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 305/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 304/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzeniie Nr 303/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 302/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie rozłożenia neleżności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 301/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 300/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 299/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 298A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 298/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 297/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 296/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 294/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 292A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 292/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 291/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 290/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 289/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 288/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 287/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 286/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 285/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 284/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 283/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 282/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 281/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 280/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 279/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania zaspołu ds. opracowania projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 278/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 277/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 276/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 275/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca oraz zasad udostępnienia tych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 274/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 273/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2010 r. w sprawie udzielenia binifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 272/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 271/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2010 r. w sprawie udzielenia binifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 270/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 269/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 268/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/755/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 267/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 266A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 265/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 264/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 264A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2010 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej ustalenia pakietu inwestycyjnego i socjalnego w PPU TORKONSTAL
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 263/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 262A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 262/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 261/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 260/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 259/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 258/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 42 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 257/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 256/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie miejsca w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 255A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 255/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 254/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Traugutta nr 9 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 253/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 252/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 251/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 250/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i uchylenia zarzadzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 249/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 248/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 247/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 246/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2010 r. w sprawie stawki czynszu za dierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 245/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2010 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 244/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 243/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 242/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 241/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 240/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 239/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 238/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 237/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 236/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 235/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 234/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2010 roku w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 233/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 232/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 230/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 229/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 228/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 227/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 226/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 225/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 224/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 223/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 222/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 221/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 220/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 219/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 218/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 217/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 216/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 215/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej zwiazanego z własnością lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 214/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 213/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 212/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 210/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 209/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 208/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 207/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 206/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2010 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 205/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 204/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 203/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu uzytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 202/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 201/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 200/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 199/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie przekazania budynku do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 198/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 197/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 196/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 195/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 194/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 193/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 192/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 191/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 190/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 189/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 188/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 187/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tago lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 186/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 185/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 184/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 183/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 182/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 181/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 180/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 179/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 178A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 178/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 177/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 176/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 175/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 174/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 173/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 172/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 171/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1,3,4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 106 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 170/2010 Burmistrz Prudnika z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XLVIII/755/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 168/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania ze składów obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 166/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 165/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 164/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 163/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 162/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2010/2011- Wyprawka szkolna
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 160/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 159/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 158/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 157/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 156/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 155/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 154/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 153/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Miejscowego Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego d.s. oceny wskazanych drzew i stanowisk przyrodniczych proponowanych objęciem formami ochrony przyrody
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 151/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 150/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1A, 2, 2B, 3, 4 w budynku przy ul. Piastowskiej 50 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 149/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Piastowskiej 50 w Prudniku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 147/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 146/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 145/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 144/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 143/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 142/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 141A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz uchylenia Zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 141/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 140/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 138A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 138/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 136A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia kankursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 131/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 128a/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 125/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 120/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 118/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 114c/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 114b/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 114a/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 113/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 100/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 97/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Prudnik z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 93/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziału Gminy Prudnik w nieruchomości wspólnej związanego z własnością niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 i lokalu użytkowego nr 1
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 533/98 Zarządu Gminy Prudnik z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości do administrowania
  więcej >>


 • Zrządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zmian lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistza Prudnika z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu uzytkowego- garażu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zrządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia należnosci na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 58A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykonania odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 54A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku w Prudniku przy Stefana Batorego 15,17,19,21,23 w klatce nr 15
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 52C/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 52B/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 52A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 46A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 21A/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nt 36/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont tego lokalu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2010 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2010
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umorzenia należności pieniężnych Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 19a/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr 9/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 6 stycznia 2010 r. zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr1/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/755/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40