Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2007

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 0152/38/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków strukturalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/37/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Prudniku instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/35/2007 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 0152/24/2006 Burmistrza Prudnika z dnia 31.10.2006r. ze zmianami określonymi w Zarządzeniu Nr 0152/22/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 01.08.2007r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/34A/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/34/2007 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/34/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/33/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/32/2007 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/31/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu likwidacji skutków powodzi
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/30/2007 zmieniające zarządzenie nr 12/2001 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2001r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/30A/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/29/2007 w sprawie określenia sposobu likwidacji skutków powodzi
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/28A/2007 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/28/2007 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/27/2007 w sprawie regulaminu postępowania w sprawie dokonywania w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/26/2007 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia aplikacji MunSol w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/25/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/24/2007 w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat na terenie gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/23/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/22A/2007 w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia śródrocznej inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/22/2007 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 0152/24/2006 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2006r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/21/2007 dotyczące wprowadzenia Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/20/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19A/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19/2007 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/18/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/17/2007 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/15/2007 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/14/2007 w sprawie regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/13/2007 zmieniające zarządzenie Nr 12/2001 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2001r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/12/2007 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/11/2007 w sprawie powołania komisji
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/10/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/9/2007 w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8/2007 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/7/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu projektu pn. II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - ulice: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu zadania pn. Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2007 w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji odzieży roboczej
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2007 w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji umundurowania strażników miejskich
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2007 - zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2007 - w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2006 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2007 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40