Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2007

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 294/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 293/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 292/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 291/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 290/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 289/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 288/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 287A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 287/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 286/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 285/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 284/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 283/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 282A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 282/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 281/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 280/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 279/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 278/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadania Gminy Prudnik w dziedzinie promocji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 277/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 275/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2008r.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 274/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie -termomodernizacja grupy placówek oświatowych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 273/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 272/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 271A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 271/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 270/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 269/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 268/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie uchylenia zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 267/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 266/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 265/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 264/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 263/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 262/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 261/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 260/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 259/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 258/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 257/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 256/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 255/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 254/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia działki nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 253/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia działki nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 252A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie projektu budżetu Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 252/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 251/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie regulaminu strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 250/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 249/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 248/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 246/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 245/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 244/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 243/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 242/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 241/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 240/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 239/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 238/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 236/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 235/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 234/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 233/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmiany zarządzenia
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 232A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 232/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 231/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 230/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 229/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 228/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 227/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 226/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 225/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 224/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 223/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 222/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pożyczki
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 221/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 220/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 219/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 218/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 217/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 216/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 215/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 214/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 213/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 212/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 211/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zasad gospodarowania użyczonym obiektem Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 210A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 210/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków Nagrodę Burmistrza Prudnika dla nauczycieli
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 209/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 208/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 207/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie realizacji zadania pn. Dobre sąsiedztwo, w ramach polskiego programu pomocy zagranicznej MSZ na rok 2007
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 206/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 205/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 204/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 203/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 202/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 201/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 200/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 199/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 198/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 197/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 196/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 195/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 194/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 193/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 192/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 191/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 190A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 190/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 189/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 188/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 187/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 186/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 185/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 183/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 182/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie obniżenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 181/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 180/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 179/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów na realizację remontów i inwestycji dla Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 178/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 177/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 176/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 175/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego gruntów
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 174/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 173/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 172/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 171/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 170/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 169A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 169/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie przekazania nieruchomości do administrowania
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 168/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 167/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 166/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 165/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 164/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 163/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 162/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 161/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 160/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 159/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 158/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 157/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 156/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 155/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 154/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 153/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 152/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 151/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 150/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 149/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 148/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 147/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia zaproszenia do publicznych rokowań oraz powołania zespołu do spraw rokowań dotyczących sprzedaży 85% udziałów Gminy Prudnik w PPU Torkonstal Sp. z o.o. ...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 146A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 145/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 144/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 143/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 142/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 141/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 140/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 138/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 136/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 135/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 134/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 133/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i zaliczenia na poczet ceny sprzedaży części budynku - wartości nakładów poniesionych na wybudowanie tej części budynku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 132/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 131/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 130/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 129/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 128/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 127/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 126/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 123/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 122/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 121/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 120/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 119/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 118/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 117/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 115/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 114/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 112/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 111/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 110/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 109/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 108/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 107/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zrzeczenia się prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 106A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 106/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 105/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 104/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 103/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 102/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 101/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 100/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 99/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 98/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 97/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 96/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 95/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr IV_17_2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.12.2006r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie ...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 94/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 92/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 91/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 90/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 89/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 86/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 85/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 84/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 83/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 82/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 81/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 79/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 78/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 77/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 75/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 74/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia regulaminu konkursu
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 73/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 72/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 71/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 70/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 69/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia zaproszenia do publicznych rokowań oraz powołania zespołu do spraw rokowań dotyczących sprzedaży 85% udziałów Gminy w PPU Torkonstal Sp. z o.o. oraz ustalenia regulaminu rokowań
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 68/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 66/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 65/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 64/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 63/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 62/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie odstąpienia od rokowań w przedmiocie zbycia 85% udziałów Gminy w PPU Torkonstal Sp. z o.o.
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 61/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 60/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 58/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 58A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 56/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 51/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zmian lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 49/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 48/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 47/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zrzeczenia się prawa odkupu nieruchomości
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 35/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie harmonogramu budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 29/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 26/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 25/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 24/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 22/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 21/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 18/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 16/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie przejęcia i przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 15A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wykonania uchwały Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 7A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie ogłoszenia zaproszenia do publicznych rokowań oraz powołania zespołu do spraw rokowań dotyczących sprzedaży 85% udziałów Gminy Prudnik w PPU TORKONSTAL Sp. z o.o. oraz ustalenia regulaminu rokowań
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie rozłożenia należności na raty
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 4/2007 Burmistrza Prudnika - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 3/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki ...
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 2A/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w roku 2007
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 1/2007 Burmistrza Prudnika - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40