Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 14:50:10 do 2004-08-02 13:08:48]


Uchwała nr XI/93/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
1) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2736/20 o powierzchni 0,0204 ha;
2) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1812/142 o powierzchni 0,0004 ha;
3) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1816/139 o powierzchni 0,0005 ha;
4) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1810/152 o powierzchni 0,0035 ha;
5) działki oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 995/201 o powierzchni 0,0111 ha;
6) działki oznaczonej na mapie nr 7 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 731/40 o powierzchni 0,0590 ha;
7) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2724/12 o powierzchni 0,0062 ha;
8) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2725/12 o powierzchni 0,0312 ha;
9) działki oznaczonej na mapie nr 6 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 750/120 o powierzchni 0,0571 ha;

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 189

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1130

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40