Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 214/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-13 08:00:49, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 214/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 10 października 2003 rw sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na remont wiaty.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r . Nr 80 poz. 717/, Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :§ 1


Zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 1 – obręb Prudnik – jako działka nr 2291/96 o powierzchni 0,0191 ha wartość nakładów poniesionych przez nabywcę tej nieruchomości na remont wiaty w kwocie 2.970,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt )


§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 528

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 692

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sotrtowania.

Rejestr zmian podstrony:
 • Zarządzenie Burmistrza nr 214/2003 (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-13 07:54:21 do 2003-10-13 08:00:49]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40