Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
(AKTY PRAWNE / Projekty uchwał Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2010-02-19 13:08:37, dokument aktualny]


Porządek obrad :        

1. Sprawy organizacyjne :

    - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

    - przyjęcie protokołu z   LI  sesji .

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na  LI sesji.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Gospodarka finansowa - podjęcie uchwał w sprawie :  

    - zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. ( druk nr 794   )

    - zmiany uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010r ( druk nr 794 „a”)

    - zmiany uchwały w spr: inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości ( druk nr 794 „b”)   

6. Sprawozdania z działalności jednostek podległych gminie  :

    - Ośrodka Pomocy Społecznej ( druk nr 795 )

    - Środowiskowego Domu Samopomocy ( druk nr 796)

    - MiG Biblioteki ( druk nr 797)

    - Prudnickiego Ośrodka Kultury ( druk nr 798)

    - Ośrodka Sportu i Rekreacji ( druk nr 799)

    - Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania ( druk nr 800)

    - Muzeum Ziemi Prudnickiej ( druk nr 801 )  

7. Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawie :

    - przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ( druk nr 802 )

    - zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 803 )

    - zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 804 )

    - obciążenia nieruchomości gruntowej ( druk nr 805)

    - nabycia nieruchomości ( druk nr 806)

    - wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 807)

    - wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 808)

    - wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 809)

    - uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  przestrzennego gminy Prudnik ( druk nr 810   ) -  z uwagi na obszerność materiałów załączniki  do projektu uchwały zostały               

  dostarczone radnym  na płycie CD

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

    - zmiany uchwały w spr: utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury ( druk nr 811  )

    - zmiany uchwały w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do Programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim ( druk nr 812  )

   - wyrażenia opinii o przekształceniu przez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

     SzpitalPulmonologicznego z siedzibą w Kup ( druk nr 813)

9. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na  LII sesji .

10. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał :

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 19.02.2010r


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury.pdf (rozmiar 30,03 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:53:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - Łąka Prudnicka.pdf (rozmiar 23,62 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:47:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - Prudnik.pdf (rozmiar 24,55 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:45:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu -Odnowa wsi- w województwie opolskim.pdf (rozmiar 22,83 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:37:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - ul. Sobieskiego 8.pdf (rozmiar 25,73 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:37:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - ul. Armii Krajowej 36.pdf (rozmiar 28,58 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:37:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - Szybowice.pdf (rozmiar 20,28 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:36:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.pdf (rozmiar 22,62 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:35:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.pdf (rozmiar 27,29 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:35:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (rozmiar 25,75 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (rozmiar 25,57 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:35:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały sprawie inkasa podatków.pdf (rozmiar 23,55 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:34:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok.pdf (rozmiar 95,49 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:33:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.pdf (rozmiar 19,95 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 12:31:02, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.pdf (rozmiar 19,95 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 09:30:15 do 2010-02-19 10:45:40]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok.pdf (rozmiar 192,56 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-02-19 09:30:15 do 2010-02-19 12:30:36]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 637
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3909

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  aaa
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40