Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 213/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-08 13:42:46, dokument aktualny]


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 213/2003
B U R M I S T R Z A P R U D N I K A
z dnia 30 września 2003 r.


w sprawie udzielenia bonifikaty.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591,zm. w 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984) i § 1 uchwały Nr XLIII/356/98 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 1998r w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI/380/98 z dnia 30 kwietnia 1998r. Nr XII/178/99 z dnia 28.10.1999r., Nr XIX/281/2000 z dnia 31.05.2000r.,Nr XXIX/393/2001 z dnia 28 lutego 2001r Burmistrz Prudnika z a r z ą d z a , co następuje :


§ 1


Udziela się bonifikatę w wysokości 70 % ceny lokalu mieszkalnego położonego
w Prudniku przy ulicy Piastowskiej nr 50/2a§ 2


Cenę lokalu mieszkalnego wymienionego w § 1 stanowi jego wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 291
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40