Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 211/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-07 13:19:09, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 211/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 30 września 2003 r.w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym
Gminy Prudnik na 2003 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806/ oraz § 8 Uchwały Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r., Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 601,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 601,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4 601,00
Wydatki bieżące o kwotę 4 601,00


Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 601,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 601,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 601,00
Wydatki bieżące o kwotę 4 601,00

§ 2


Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2003 r.


Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 601,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 601,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4 601,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 601,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 601,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 601,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 601,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4 601,00
PSP Rudziczka – 4 601,-

§ 3


Zarządzenie realizować będzie w dziale 801 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania natomiast w pozostałych działach Urząd Miejski w Prudniku.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 316
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40