Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 200/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-24 15:22:41, dokument aktualny]


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 200/2003

B U R M I S T R Z A PR U D N I K A
z dnia 22 września 2003r w sprawie oddania w użytkowanie
wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984) , oraz § 2 Uchwały Nr XI/93/2003
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2736/20 o pow. 0,0204 ha w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r Nr 119, poz.1116)


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 370
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40