Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 202/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-24 15:26:39, dokument aktualny]


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 202/2003

B U R M I S T R Z A PR U D N I K Az dnia 22 września 2003 w sprawie oddania w użytkowanie
wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984) , oraz § 2 Uchwały Nr XI/93/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na oddanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku w użytkowanie wieczyste w trybie art. 34 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543, z.2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800 z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721) następujących działek w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych :
1) działki oznaczonej na mapie nr 11 – obręb Prudnik - numerem pomiarowym 995/201 o pow. 0,0111 ha – w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11, numerem pomiarowym 1157/179
2).działki oznaczonej na mapie nr 7 - obręb Prudnik – numerem pomiarowym 731/40 o pow. 0,0590 ha – w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11, numerem pomiarowym 1157/179
wraz ze sprzedażą budynków gospodarczych położonych na działkach stanowiących przedmiot zbycia

§ 2


Na poczet ceny nieruchomości zalicza się nakłady poniesione przez nabywcę na budowę budynków gospodarczych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 276
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40