Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 204/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-25 10:43:10, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 204/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 22.09.2003 r


zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia działki zabudowanejNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 /, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543, z 2001 r Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 z 2003r Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 873/ oraz § 2 uchwały Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2003 r. roku w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :§ 1.
W zarządzeniu Nr 157/2003 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie zbycia działki zabudowanej w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ w ust. 1 wyrazy „ 732/3” zastępuje się wyrazami „732/103”

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 302
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40