Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 081/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 14:33:39, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 81/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 19 lutego 2003 r.


w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 zm. w 2002 r nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558 nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271 i nr 214, poz 1806) Burmistrz Prudnika zarządza, co nastepuje:

§ 1


Wyrażam zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonej na mapie nr 2 obręb Prudnik numerami pomiarowymi 2460/41 i 2461/41 o łączniej powierzchni 0,0408 ha poprzez:
1/ ustanowienie przez wspólwłaścicieli odrębnej własności lokali w budynku położonym na powyższych działkach z przyjęciem, że lokale oznaczone numerami porządkowymi 1 i 3 stanowić będą własność Gminy Prudnik, lokal oznaczony numerem porządkowym 2 stanowić będzie własność Państwa Rolanda i Genowefy Kościuk, a lokal oznaczony numerem porządkowym 4 stanowic będzie własność Rolanda Kościuka.

§ 2


Koszty zniesienia współwłasności nieruchomości ponoszą: Gmina Prudnik w 4/8 cz.,Państwo Roland i Genowefa Kościuk w 3/8 cz.,oraz Pan Roland Kościuk w 1/8 cz.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 494
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 726

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40