Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 073/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 13:13:10, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 73/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 6 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142,poz. 1591 z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113.poz.984, Nr 153.poz. 1271 i Nr 214, poz.1806/, art. 25 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2002r Nr 46,poz.543, z 2001r Nr 129, poz. 1447.Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 25, poz.253.Nr74, poz.676. Nr 113, poz.984. Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 / Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :

§ 1


Wyrażam zgodę na sporządzenie z właścicielami lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Traugutta nr 38 w Prudniku aneksu do umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży lokalu mieszkalnego -Rep.A.nr 258/81 z dnia 6.05.1981r w celu sprostowania udziału właścicieli lokalu nr 3 we własności wspólnych części budynku mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta nr 38 oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 449
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 596

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40