Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 045/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 11:47:46, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 45/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 10 stycznia 2003 r.


w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie garażu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z 2002 r.Nr 23,poz.220, nr 62 poz.558/,art.25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r.Nr 129, poz. 1447 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r Nr 25, poz.253 i Nr 74, poz. 676/,§ 4 uchwały nr XLIX/704/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w związku z uchwałą Nr 1535/2002 r Zarządu Miejskiego w Prudniku z dnia 23.10.2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową Burmistrz Prudnika zarządza ,co następuje:

§ 1


Na poczet ceny nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 5- obręb Prudnik -jako działka nr 2670/3 o powierzchni 0,0058 ha zalicza się wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 567

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1103

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania

Rejestr zmian podstrony:
 • Zarządzenie nr 45/2003 Burmistrza Prudnika (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-22 10:25:43 do 2003-08-12 11:47:46]    
  więcej >>


 • Zarzadzenie nr 45/2003 Burmistrza Prudnika (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-09 12:04:21 do 2003-07-22 10:25:43]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40