Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 022/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-11 08:41:45, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 22/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Pmdnik na 2002 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz § 9 Uchwały Nr XLI / 588 / 2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2002 r.. Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 16 940,50
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 004,58
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 521,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 247,86
Szkoła Podst. Rudziczka
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 547,07
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 47,07
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 370,00
Szkoła Podst. nr l o kwotę 1.596,34
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 200,00
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 333,66
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 818,79
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 73,75
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 48,79
Szkoła Podst. nr l o kwotę 316,25
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 120,00
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 260,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 908,18
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 537,81
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 455,83
Szkoła Podst. nr l o kwotę 35,50
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 691,16
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 88,24
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 99,64
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5 287,78
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 880,92
Gimnazjum nr 2
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 462,04
Gimnazjum nr 2
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 919,61
Gimnazjum nr 2
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 025,21
Gimnazjum nr l o kwotę 666,21
Gimnazjum nr 2 o kwotę 359,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 471,60
Szkoła Podst. Rudziezka o kwotę 408,64
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 62,96
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5 287,78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 825,74
Gimnazjum nr 1
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 462,04
Gimnazjum nr 1
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-admmistracyjne szkoło kwotę 194,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 194,90

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 935,92
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2 859,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 801,59
Świetlica nr 1 o kwotę 2.581,62
Świetlica nr 2 o kwotę 114,68
Świetlica nr 4 o kwotę 105,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40,97
Świetlica nr 1 o kwotę 18,14
Świetlica nr 2 o kwotę 22,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17,02
Świetlica nr l o kwotę 12,08
Świetlica nr 2 o kwotę 4,94
Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 1 076,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 0,04
Przedszkole nr 7 o kwotę 0,01
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 0,02
Przedszkole Rudziezka o kwotę 0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,01
Przedszkole Rudziczka
§ 4260 Zakup energii o kwotę 151,20
Przedszkole nr 3
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 199,51
Przedszkole nr 7 o kwotę 99,51
Przedszkole Moszczanka o kwotę 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 716,78
Przedszkole nr l o kwotę 70,78
Przedszkole nr 3 o kwotę 192,62
Przedszkole nr 6 o kwotę 357,03
Przedszkole Moszczanka o kwotę 2,78
Przedszkole Łąka Prudn. o kwotę 61,15
Przedszkole Rudziezka o kwotę 32,42
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 8,80
Przedszkole Łąka Prudnicka

§ 2


Zarządzenie realizować będzie w działach 801 i 854 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania natomiast w pozostałych działach Urząd Miejski w Prudniku.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkoło kwotę 194,90
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 194,90
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 935,92
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2 859,58
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2421,59
Świetlica nr 3 o kwotę 1.845,94
Świetlica nr 5 o kwotę 575,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 340,97
Świetlica nr 3 o kwotę 65,73
Świetlica nr 4 o kwotę 65,13
Świetlica nr 5 o kwotę 210,11
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 97,02
Świetlica nr 3 o kwotę 36,41
Świetlica nr 4 o kwotę 31,74
Świetlica nr 5 o kwotę 28,87
Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 1 076,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,04
Przedszkole nr 3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,01
Przedszkole Moszczanka
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 69,11
Przedszkole nr 4 o kwotę 0,60
Przedszkole nr 6 o kwotę 67,62
Przedszkole nr 7 o kwotę 0,89
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 115,67
Przedszkole nr 6
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 891,51
Przedszkole nr 4 o kwotę 13,67
Przedszkole nr 7 o kwotę 863,51
Przedszkole Szybowiec o kwotę 14,33

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 16 940,50
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 004,58
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7521,90
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 159,56
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 2.742,74
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 592,90
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 383,27
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 574,40
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 1.567,79
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 241,00
Szkoła Podst. Łąka Pmdn. o kwotę 57,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 47,07
Szkoła Podst. Szybowiec
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 18,79
Szkoła Podst. Szybowiec
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 824,88
Szkoła Podst. Rudziczka

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 578

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1134

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40