Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 021A/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-11 08:32:14, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 21 A/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1


W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/2000 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmienionym zarządzeniami: Nr 11/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. i Nr 4/2001 z dnia 31 maja 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule regulaminu po wyrazach ,, w Prudniku " skreśla się wyrazy „i w Straży Miejskiej w Prudniku ".
2) w § 3 ust. 2 wyraz „ pracodawców " zastępuje się wyrazem „ pracodawcy ".

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 613
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1141

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40