Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 008/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-08 14:56:56, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 8/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 4 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz § 9 Uchwały Nr XLI/588/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2002 r.. Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 59 417,25
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 5 543,70
Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 43,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43,70
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 5 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 490,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 490,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 390,00
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 650,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48 000,00
§4260 Zakup energii o kwotę 38 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 383,55
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1 383,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 1 383,55
Zakup urządzenia do czyszczenia i mycia nawierzchni hali

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 59 417,25

Dział 750 Administracia publiczna o kwotę 5 543.70
Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 43,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 43,70
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 5 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 4 490.00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 490,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 3 490,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48 000,00
Oświetlenie ul. Piastowskiej w Prudniku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 383,55
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1 383,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 383,55


§ 2


Zarządzenie realizować będzie w dziale 926 Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast w pozostałych działach Urząd Miejski w Prudniku.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 563
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1086

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40