Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
622 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/622/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 12:31:09, dokument aktualny]


U c  h w a ł a Nr LI/622/2006
R a d y  m i e j s k i e j w  Prudniku
z dnia 29 czerwca 2006r.

 


w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

 

       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z § 1 załącznika do uchwały Nr XLV/375/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 1998r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „ Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co   następuje :

§ 1. Nadaje się Spółdzielni „Pionier” Zakładowi Pracy Chronionej w Prudniku odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 554
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40