Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
619 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/619/2006 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 12:46:27, dokument aktualny]


U c h w a  ł a Nr LI/619/2006

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.

 

 

 

   Na podstawie art.30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz.U.z 2003r. Nr 159,poz.1547, z 2004r., Nr 25,poz.219, Nr 102,poz.1055, Nr 167,poz.1760, z 2005r. Nr 175,poz.1457) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Tworzy się odrębne odwody głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej ustalając ich numery , granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych :

 

 

Numer

obwodu

głosowania

 

                Granice obwodu

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  21

Miasto Prudnik

Szpital

Prudnik, Prudnickie Centrum Medyczne ul. Piastowska 64

  22

Miasto Prudnik

Dom Pomocy Społecznej

Prudnik, Dom Pomocy Społecznej

ul. Młyńska 11

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz poddaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Prudnik.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 357
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40