Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 10:57:38, dokument aktualny]


U c h w a ł a   Nr LI/618/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 czerwca 2006r

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142,poz.1591, z 2002r,Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806,z 2003r,Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568, z 2004r,Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005r,Nr 172,poz. 1441 i z 2006r. Nr 17,poz.128) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata gruntu o powierzchni 0,0021 ha stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 6 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1266/186 pod budowę garażu.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 370
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40