Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
585 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/585/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-29 08:49:16, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XLVIII/585/2006
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Prudnik  na  2006 r.  -   wydatkach  na  realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych.


Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) art. 165 i art. 166 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska  w Prudniku uchwala, co następuje:


§  1

1. Dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych:
 
1) w zadaniu „Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku obejmujących gminę Prudnik – budowa kanalizacji sanitarnej Prudnik – Łąka Prudnicka - Moszczanka” nakłady ogółem wynoszą 14.691.839,54 zł ,w tym:

dotychczasowe nakłady         2.027.839,54 zł
w 2006 r.                           12.664.000,00 zł

      2)  w zadaniu „Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach” nakłady ogółem wynoszą 892.681,54 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady              22.681,54 zł
w 2006 r.                               870.000,00 zł

 
2. Załącznik  nr 6  do  uchwały  budżetowej na 2006 rok  w  sprawie  inwestycji   wieloletnich otrzymuje  brzmienie  określone  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały. 


§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 29.05.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik Nr XLVIII-585 inwest. wiel..xls (rozmiar 39,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-29 09:23:28, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 374
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40