Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
566 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/566/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-22 15:00:09, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XLVII/566/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia  30 marca 2006 r

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy  w Prudniku 

       Na podstawie § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 146, poz. 1222,Nr 160,poz. 1334, z 2006r, Nr 38,poz.261) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§  1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w Publicznym Przedszkolu nr 1 im.Jana Brzechwy  w Prudniku na kwotę 800,00 zł.
                                    

           
§  2

Uzgadnia się wartość jednego punktu stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy  w Prudniku na kwotę 4,00 zł.


             
§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od   1 stycznia 2006r.
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 22.05.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 385Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40