Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
560 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/560/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 13:12:04, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLVI/560/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 28 lutego 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale  użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.


           Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167 poz.1759,2005r. Nr 172 poz.1441 z 2006r. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a , co następuje :


§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XII/100/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 1995r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik, zmienionej uchwałami : Nr XIX/158/95 z dnia 28 grudnia 1995r., Nr XXXVII/309/97 z dnia 28 sierpnia 1997r., Nr XIV/207/99 z dnia 27 grudnia 1999r. Nr XXIX/399/2001 z dnia 28 lutego 2002r., Nr XXXVI/512/2001 z dnia 27 września 2001r., Nr XV/161/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w części I „Minimalne stawki czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik za 1m2 powierzchni ( bez podatku VAT)” po Lp. 14 dodaje się Lp. „14a” w brzmieniu :

14a

Hurtownie i   zakłady

produkcyjne o powierzchni ponad 2000m2

 

 

1,50 zł

 

1,50 zł

 

1,50 zł

 

1,50 zł

 

1,50 zł


             
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 15.03.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 480
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 650

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dokonano edycji opisu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40