Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 163/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-23 14:12:23, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 163/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 /, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, 2002 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 249, poz.2058 z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.873 / oraz § 2 uchwały Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej Burmistrz Prudnika z a r z ą d z a, co następuje:§ 1Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej , oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Niemysłowice – numerem pomiarowym 132/1 o pow. 0,1465 ha nastąpi na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 2002 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 249, poz.2058 z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.873 / oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. Nr 9,poz.30 /.§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 324
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40