Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
537 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/537/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-02-12 09:08:18, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLV/537/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 26 stycznia 2006r

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142,poz. 1591, z 2002r,Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003r, Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568, z 2004r,Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005r.Nr 172,poz. 1441) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r, Nr 261,poz. 2603, Nr 281,poz. 2782, z 2005r, Dz.U.Nr 130,poz. 1087,Nr 169,poz.
1420,Nr 175,poz. 1450) i § 1 Uchwały Nr XLIII/355/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali, Rada Miejska w Prudniku  u  c h w a l a, co następuje:

§1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego), oznaczonej numerem porządkowym 1 w budynku położonym przy ulicy Piastowskiej 39 w Prudniku.


§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański


informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.02.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 416
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40