Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
471 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/471/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-12 09:54:11, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XLI/471/2005
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
z  dnia 30 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia  przez  Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.


         Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 ust. 1  ustawy  z   dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz  art. 48 ust. 1 pkt. 2 , art. 49 ust. 1  ustawy z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65  poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291), Rada  Miejska  w  Prudniku  uchwala, co  następuje:

§  1

W uchwale Nr XXXVIII/423/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
   „Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w okresie 7 lat tj. od 2007 do 2013 roku”

2) w § 4 wyrazy „w latach 2007-2016” zastępuje się wyrazami „w latach 2007-2013”.


§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 375
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40