Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
470 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/470/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-12 09:59:03, dokument aktualny]


UCHWAŁA  Nr XLI/470/2005
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
z  dnia 30 września 2005 r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Prudnik  na  2005 r. -wydatkach  na  realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych.

 

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 109 i art. 110 ust. 1, 2, 4 ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co  następuje:


§  1

1. Do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
 
1. „Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach” nakłady ogółem wynoszą 1.441.800,00 zł ,w tym:

dotychczasowe nakłady                       0,00 zł
w 2005 r.               671 800,00 zł
w 2006 r.               770 000,00 zł


2. „Budowa drogi osiedlowej ul. Bora Komorowskiego w Prudniku” nakłady ogółem wynoszą 629.300,00 zł

dotychczasowe nakłady              0,00 zł
w 2005 r.        19.300,00 zł
w 2006 r.      610.000,00 zł

 

2. Załącznik  nr 6  do  uchwały  budżetowej na 2005 rok  w  sprawie  inwestycji   wieloletnich otrzymuje  brzmienie  określone  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały. 


§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.01.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik inwest. wiel. XLI-470.xls (rozmiar 33,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-01-12 10:11:54, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 436
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40