Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
508 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/508/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]


Uchwała Nr XLIII/508/2005

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 listopada 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

 

            Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966;      z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431; z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875 i z 2002 r. Nr 200 poz. 1680;              z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U.  Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXX/321/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3)  załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 28.12.2005

 

 

Dane nieruchomości.doc

Deklaracja na podatek leśny.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc

Deklaracja na podatek rolny.doc

Zwolnienia w podatku od nieruchomosci.doc


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Dane nieruchomości.doc (rozmiar 71,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek leśny.doc (rozmiar 71,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (rozmiar 103,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek rolny.doc (rozmiar 183,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zwolnienia w podatku od nieruchomosci.doc (rozmiar 119,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-12-28 13:47:10, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 449
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40