Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
486 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/486/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-07 14:43:48, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLI/486/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 30 września 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.


          Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 pkt. 1 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166,poz.1612)  Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXV/391/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości w § 1 ust. 1 wyrazy  „Moszczanka Kolonia „ zastępuje się wyrazami „Moszczanka – Kolonia „.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 536
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40