Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
467 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/467/2005 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-04 08:17:43, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLI/467/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 30 września 2005r.


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.


    Na podstawie art.9 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :


§ 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Henryka Sobczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku
Edward Mazur  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 491
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40