Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 11:59:52, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XL/455/2005

R a d y  M i e j s k i e j   w  Prudniku

z dnia 31 sierpnia 2005r.

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

 

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116poz.1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

Wyrażą się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) , oznaczonej numerem porządkowym 3 w budynku położonym w Prudniku na działce nr 2753/3, mapa 5 , obręb Prudnik i nr 2541/48,mapa nr 2, obręb Prudnik, o łącznej powierzchni 0,1461 ha.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na obciążenia nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2751/3 i 2752/3, na mapie nr 2 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2538/48,2539/48 i 2540/48, służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli  sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2753/3, mapa 5, obręb Prudnik i nr 2541/48, mapa nr 2, obręb Prudnik , celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości przejazdu i przechodu do ulicy Włoskiej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 421
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40