Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
459 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/459/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 11:28:18, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XL/459/2005
R a d y  M i e j s k i e j w  Prudniku
z dnia 31 sierpnia 2005r.


w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.


       Na podstawie art.7 „a’ ust.1 w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 204 poz.2086 i Nr 273 poz.2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§  1.Proponuje się zaliczyć z dniem 1 stycznia 2006r. następujące ulice w mieście Prudnik :
1) ul. Gimnazjalną                   - długość 138 m
2) ul. Adama Mickiewicza      - długość 366 m
    do kategorii dróg gminnych.
§ 2.Wyznacza się Zarządowi Powiatu w Prudniku termin 21 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały do przedstawienia opinii w sprawie propozycji określonej w § 1.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 439
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40