Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
437 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/437/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 11:01:10, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIX/437/2005
R a d y  M i e j s k i e j w  Prudniku
z dnia 2 sierpnia 2005r.


w sprawie nabycia nieruchomości.


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

                             
§ 1

1.Wyraża się zgodę na nabycie od Zakładu Przemysłu Bawełnianego „Frotex” S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie na 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1173/395 o powierzchni 0,3883 ha i własności położonej na niej budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
2. Nabycie nieruchomości będzie mogło nastąpić po zwolnieniu tej nieruchomości z obciążeń hipotecznych.


§ 2

1.Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) w formie umowy notarialnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku w  zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
2.Nabycie nieruchomości będzie poprzedzone wyrażeniem przez Radę Miejską w Prudniku stanowiska , co do wartości nieruchomości.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 486
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40