Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
420 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/420/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolsk
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-06-16 07:59:11, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XXXVII/420/2005

Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 30 maja 2005 r.

 

w  sprawie  wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego.”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków z tytułu umowy o dofinansowaniu zadania „Rewitalizacja    infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego.” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wekslem „ in blanco” oraz na wypełnienie deklaracji wekslowej do kwoty 1.473.355,85 zł / słownie zł: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć 85/100 /

 

2. Zobowiązanie finansowe Gminy wynikające z wypełnienia weksla, o którym mowa w § 1 ust. 1 pokryte zostanie wpływami budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 460
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40