Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
389 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/389/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia...
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-04-27 12:24:40, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXXV/389/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 31 marca 2005r

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku

        Na podstawie § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708, z 2001r, Nr 34, poz. 393, z 2002r, Nr 210, poz. 1785, z 2004r. Nr 47, poz. 447, z 2005r, Nr 23, poz. 192 i Nr 34, poz. 308) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXV/347/2000 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
30 listopada 2000r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku w § 2 kwotę „4,00 zł” zastępuje się kwotą „4,50 zł”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 491
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40