Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
397 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/397/2005 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-05-17 13:41:23, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XXXVI/397/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 21 kwietnia 2005r

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U, z 2004r, Nr 256, poz. 2572,Nr 273, poz.2703, Nr 281 poz. 2781) Rada Miejska w Prudniku u ch w a l a, co następuje:


§ 1 1.Z dniem 1 września 2005r tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Moszczance z siedzibą w Moszczance 166A, zwany dalej „Zespołem”
w skład, którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance
2) Publiczne Przedszkole w Moszczance
2.Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance stanowi załącznik do uchwały.

§2 Zespołowi zostanie nadany statut odrębną uchwałą.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 422
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40