Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 126/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-21 12:39:51, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 128/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 16 czerwca 2003 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach powołuje się komisję konkursową w skladzie:

1. Przewodniczący - przedstawiciel Gminy Prudnik - Czesław Dumkiewicz
2. członek - przedstawiciel Gminy Prudnik - Wiesława Włodowska
3. członek - przedstawiciel Gminy Prudnik - Edward Sąkól
4. członek - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu - Danuta Gwizdek
5. członek - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu - Maria Jaśkiewicz
6. członek - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu - Jan Sosulski
7. członek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Halina Wojciechowska
8. członek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Iwona Gołębiowska
9. członek - przedstawiciel Rady Rodziców - Ewa Meleszko
10. członek - przedstawiciel Rady Rodziców - Andrzej Gajewski
11. członek - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP - Wanda Dejka
12. członek - przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ - Jacek Szczepański

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Zarządowi Oświaty i Wychowania w Prudniku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 397
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40