Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 124/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-21 12:48:50, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 124/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 5 czerwca 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Prudnik
na 2003 r.Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806/ oraz § 8 Uchwały Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r., Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 53 764,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 764,00
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 53 764,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 53 764,00Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 53 764,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 764,00
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 53 764,00
Wydatki bieżące o kwotę 53 764,00

§ 2


Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2003 r.


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 53 764,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 764,00
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 53 764,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 53 764,00Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 53 764,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 764,00
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 53 764,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 53 764,00

§ 3


Zarządzenie realizować będzie Urząd Miejski w Prudniku.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 371
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40