Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/165/96 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1994-1998)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-18 10:44:50, dokument aktualny]


Uchwała Nr XX(165)96

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 25 stycznia 1996r.

 

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

            Na podstawieart.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz.31,Nr 101 poz.444, z 1992 r . Nr 21,poz.86 i z 1994r. Nr 123,poz.600) w związku z postanowieniami § 1 pkt.1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 147 poz.715) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Podatek o nieruchomości położonych na terenie Gminy Prudnik wynosi rocznie :

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż  rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 8,30 od m2 powierzchni użytkowej

 

3/ od pozostałych budynków lub ich części;

    a/  w mieście        - 2,50 zł od  1 m2  powierzchni użytkowej

    b/  na wsi             - 0,80 zł od   1 m2 powierzchni użytkowej

    c/  garaże wolno stojące na terenie wsi  -  2,50 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej

 

4/ od budowli          - 2 % ich wartości

 

5/ od 1 m2 powierzchni gruntów:

    a/   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi -  0,28 zł

    b/  pozostałych     -   0,02 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi gminy Prudnik.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr VIII(59)95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 1995r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Czesław Dumkiewicz  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 732
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40