Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/168/96 - w sprawie opłaty administracyjnej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1994-1998)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-18 09:36:19, dokument aktualny]


Uchwała Nr XX(168)96

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 25 stycznia 1995r.

 

w sprawie opłaty administracyjnej.

 

            Na podstawie art.18 i 19 pkt. 1 litera „c” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i z 1994r. Nr 123, poz. 600/ oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 89, poz.415/ w związku z postanowieniami § 1 pkt.4 litera „c” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 147, poz.715/ Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające na sporządzaniu testamentu:

1/ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku w wysokości 40 zł.

      2/ poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku w wysokości 50 zł.

  1. Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające na porzadzaniu wpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 zł.

 

§ 2

 

Opłata administracyjna jest płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku przed dokonaniem czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

 

§ 4

 

 

Traci moc uchwała Nr VIII/62/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, zmieniona uchwałą Nr IX/72/95 z dnia 23 lutego 1995 r.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Dumkiewicz  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 768
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40