Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
367 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/367/2005 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 10:49:19, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/367/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

 

 

           Na podstawie art. 7 a ust. 1 i art.10 ust. 1,2 i 3 w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086, Nr 273 poz.2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. Proponuje się pozbawić kategorii drogi gminnej część ul.Monte Casino w Prudniku stanowiącą powierzchnię 0,0046 ha z działki oznaczonej na mapie nr 6 obręb Prudnik numerem 1411/172 zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały i wyłączyć tę część z użytkowania.

 

§  2 Wyznacza się Zarządowi Powiatu w Prudniku termin 21 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały do przedstawienia opinii w sprawie propozycji określonej w §  1.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§  4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 620
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40