Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
360 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/360/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 11:40:04, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XXXIV/360/2005

Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 28 lutego 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok

 

 

            Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9  lit. „d”  i  „i” , pkt. 10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;   z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1    i ust. 2  pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851;    z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

W uchwale Nr XXXIII/348/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia  18 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok w § 5 uchyla się ust. 3.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 520
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40