Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
363 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/363/2005 - w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 08:34:17, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/363/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.

 

 

 

        Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1.Przystępuje się do opracowania koncepcji tras rowerowych w Gminie Prudnik obejmującej teren miasta oraz sołectw.

§ 2.Do współpracy z Urzędem Miejskim przy tworzeniu koncepcji powołana zostanie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa grupa ekspertów.

§ 3.Termin realizacji zadania 31.05.2005r.

§ 4.Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 543
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40